Kontakt podaci

Advokat Veličković M. Veljko
Adresa: Resavska 8 11000 Beograd
Mobilni: 064-514-6577
Tel: 011-3242-544
E-mail: veljkov6@gmail.com

Naknada štete

   naknada stete u saobracaju

   naknada stete u saobracaju

Advokatska kancelarija "Veličković" Beograd


Advokat pored osnovne dužnosti da štiti interese klijenata, mora da bude čuvar ustavnosti i zakonitosti i da uvek ukazuje na povrede propisa kako sa strane sudske tako isto u slučaju potrebe i od strane izvršne vlasti. Advokat mora da poštuje Kodeks profesionalne etike advokata. Advokat mora da bude nezavistan, savestan, pošten, da čuva advokatsku tajnu i ugled advokature. Ovim načelima rada sam se rukovodio kada sam rešio da počnem da se bavim advokaturom i osnujem svoju kancelariju.

Advokatska kancelarija "Veličković" se nalazi u centru Beograda sa sedištem u ulici Resavska 8 na Vračaru. Za razliku od nekih drugih advokatskih kancelarija u Beogradu pokušavamo svojim klijentima da obezbedimo moderan pristup u rešavanju pravnih problema uz zadržavanje maksimalne korektnosti u međusobnim odnosima.

Težimo da kroz dinamičan i savremen pristup pružimo pravnu pomoć u različitim pravnim oblastima na način da potrebe klijenata budu što efikasnije ostvarene. Modernost vremena u kome živimo i česte izmene propisa zahtevaju konstantno prilagođavanje i sticanje novih znanja čemu gledamo da se prilagodimo kao mlada kancelarija koja želi da ostvaruje konstantan napredak. Koliki će biti nivo uspešnosti u nekom poslu zavisi od brzine koja je potrebna da se shvate promene koje dolaze i da se na te promene pruži adekvatan odgovor. Gledamo da svojim odnosom prema obavezama i kvalitetnim standardom ponašanja širimo dobru reputaciju.

Pružamo usluge iz gotovo svih grana prava ali osnovna delatnost i uža specijalizacija advokatske kancelarije je pružanje usluga iz oblasti naknada štete posebno naknade štete iz saobraćajnih nezgoda od strane osiguravajućih društava. Oblasti kojima posebno volimo da se bavimo su pored naknade štete, nekretnine, radno pravo, naplata potraživanja, nasledno pravo, razvod braka i porodično pravo, imovinsko pravni odnosi, pravo osiguranja, privredno pravo, obligaciono pravo, upravni postupak i upravni spor. Iz oblasti našeg rada vidi se da se prevashodno bavimo imovinskopravnim odnosima tako da ukoliko vam je poreban advokat za imovinskopravne odnose na pravom ste mestu.

Svoj rad zasnivamo na transparentnim cenama u skladu sa advokatskom tarifom i realnim očekivanjem stranke, u razgovoru sa klijentom uz proučavanje dokumentacije dolazi se do cilja kome se stremi što dovodi do saradnje na obostrano zadovoljstvo čime se izbegavaju nesporazumi na relaciji advokat-klijent, uostalom dobra preporuka i zadovoljan klijent je nagrada u radu svakog advokata.


Kancelarija


Advokat Veljko Veličković

Advokat Veličković

Osnivač i vlasnik advokatske kancelarije ,,Veličković” je advokat Veljko M. Veličković.

Rođen u Beogradu 1984. godine.

Završio Četrnaestu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu- pravosudni smer.

Advokatske poslove obavlja počev od 2010. godine kada je upisan u imenik Advokatske komore Beograda.

Najviše iskustva poseduje u oblastima porodičnog prava, naknade štete, privrednog prava i radnim odnosima.

Govori engleski i služi se francuskim jezikom.


Advokatski tim sačinjavaju još i advokat saradnik Lazarević Aleksandar i poslovni sekretar Batnoga Biljana.


 
developed by SOFT+ / © Advokat Veljko M. Veličković 2014.